مضرس کردن تسمه

خدمات> مضرس کردن تسمه> مضرس یا آجدار شدن تسمه

مضرس یا آجدار شدن تسمه

آجدار نمودن تسمه به منظور جلوگیری از لیز خوردگی صورت می گیرد و گریتینگی که با تسمه مضرس یا آجدار ساخته می شود جهت استفاده در صنایع نفت بخصوص بخش قیر و مازوت یا مناطقی با یخ بندانهای شدید کاربرد دارد . این شرکت با دستگاهی که به همین منظور ساخته است می تواند روزانه 3 تن تسمه را مضرس نماید این نوع مضرس بدون دور ریز و ضایعات می باشد .