شرکت های همکار

خدمات> شرکت های همکار > شرکت پارس گالوانیزه امین

شرکت پارس گالوانیزه امین

شرکت پارس گالوانیزه امین 

خدمات گالوانیزه گرم شرکت مشبک سازان آریا به عهده شرکت دوست و همکار پارس گالوانیزه امین بامدیریت جناب آقای مهندس بابایی می باشد 

تلفن تماس : 08633553325

فکس : 08633553324

ایمیل : info@parsgalvanize.com

وب سایت :www.parsgalvanize.ir

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت شرکت پارس گالوانیزه امین مراجعه نمایید .